Top of Page.
Link to jump within the page
Move to Header menu.
Move to Main menu.
Move to Main text.
Move to Sub menu.
[Image] Printer Friendly Page Header
Main menu starts here.
Main menu ends here.
Position:
Home
English Home
Corporate Information
List of Directors and Executive Officers

List of Directors and Executive Officers

The directors and executive officers of Japan Post Holdings Co., Ltd., as of November 1, 2017, are as follows:

Directors

Director and Representative Executive Officer,
President & CEO

Masatsugu Nagato

Director and Representative Executive Officer,
Senior Executive Vice President
Yasuo Suzuki
Director
Norito Ikeda
Kunio Yokoyama
Mitsuhiko Uehira
Riki Mukai

Outside Directors

Miwako Noma Representative Director, Nippon Gurashi Co., Ltd.
Representative Director, Mochizuki Inc.
Akio Mimura Senior Adviser to the Board & Chairman Emeritus, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.
Chairman, Japan Chamber of Commerce and Industry
Chairman, Tokyo Chamber of Commerce and Industry
Outside Director, Development Bank of Japan
Outside Director, Innovation Network Corporation of Japan
Director, Tokio Marine Holdings, Inc.
Director, Nippon Flour Mills Co., Ltd.
Tadashi Yagi Adviser to the Board, K.K. Kyodo News.
Satoshi Seino Chairman & Director, East Japan Railway Company
Director, Tohoku Electric Power Co., Inc.
Kunio Ishihara Senior Adviser to the Board, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
Corporate Auditor, Tokyu Corporation
External Director, NIKON Corporation
Yasuo Inubushi Emeritus Adviser to the Board, Kobe Steel, Ltd.
Representative Director and Chairman,
Kobe-Osaka International Port Corporation
Charles Ditmars Lake Ⅱ Representative Chairman in Japan, American Family Life Assurance Company of Columbus
Director and President, Aflac International Incorporated
Director, Tokyo Electron Ltd.
Michiko Hirono Representative Director and President, 21 Lady Co.,Ltd.
Representative Director, ILLUMS Japan Co.,Ltd.
Representative Director Chairman and President, HIROTA Co.,Ltd..
Director, NEC networks & system Integration Corporation
Norio Munakata Attorney

Committee Members

Nomination Committee
 • Akio Mimura (Chair)
 • Kunio Ishihara
 • Masatsugu Nagato
Audit Committee
 • Tadashi Yagi (Chair)
 • Miwako Noma
 • Norio Munakata
 • Riki Mukai
Compensation Committee
 • Satoshi Seino (Chair)
 • Tadashi Yagi
 • Masatsugu Nagato

Executive Officers

Representative Executive Officer, Executive Vice President
 • Toshihide Komatsu
 • Yoshifumi Iwasaki
Senior Managing Executive Officers
 • Ryosuke Haraguchi
 • Noboru Ichikura
 • Kazuhide Kinugawa
 • Atsuhiko Ikeda
 • Toru Inasawa
 • Tetsuya Senda
Managing Executive Officers
 • Kenji Fukumoto
 • Kimihiko Oku
 • Yoshiharu Miyazaki
 • Chikashi Isayama
 • Satoru Tatebayashi
 • Susumu Tanaka
 • Nobuyasu kato
Executive Officers
 • Makoto Sakurai
 • Hidetake Kikuhara
 • Katsuyuki Takahashi
 • Tsutomu Shomura
 • Mamiko Izumi
 • Katsumi Amano
 • Shinji Denishi
 • Noriko Kinoshita
 • Kenji Ogata
 • Toshiyuki Yazaki
 • Katsuhiko Sato
 • Hiroshi Shiraishi
 • Seiji Yukino
 • Toshitaka Shima
Links of Japan Post Group starts here.
Links of Japan Post Group ends here.
Footer menu starts here.
Japan Post Holdings Co.,Ltd.
Terms and Conditions
Sitemap
Japanese
Footer menu ends here.
[Image] Printer Friendly Page Footer
Page ends here.
Back to Top.