Position:
Home
English Home
Corporate Information
List of Directors and Executive Officers

List of Directors and Executive Officers

The directors and executive officers of Japan Post Holdings Co., Ltd., as of August 28,2019, are as follows:

Directors

Director and Representative Executive Officer,
President & CEO

Masatsugu Nagato

Director and Representative Executive Officer,
Senior Executive Vice President
Yasuo Suzuki
Director
Norito Ikeda
Kunio Yokoyama
Mitsuhiko Uehira
Riki Mukai

Outside Directors

Akio Mimura Honorary Chairman, Nippon Steel Corporation
Chairman, Japan Chamber of Commerce and Industry
Chairman, Tokyo Chamber of Commerce and Industry
Outside Director, Development Bank of Japan Inc.
External Director, Innovation Network Corporation of Japan
Outside Director, Tokio Marine Holdings, Inc.
Outside Director, Nisshin Seifun Group Inc.
Tadashi Yagi Adviser, K.K. Kyodo News.
Kunio Ishihara Senior Adviser to the Board, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
External Corporate Auditor, Tokyu Corporation
External Director, NIKON Corporation
Charles Ditmars Lake Ⅱ Chairman and Representative Director, Aflac Life Insurance Japan Ltd.
President, Aflac International Incorporated
Outside Director, Tokyo Electron Ltd.
Michiko Hirono
Tsuyoshi Okamoto Senior Corporate Advisor, Tokyo Gas Co.,Ltd.
Outside Director, Asahi Kasei Corporation
Outside Director, Mitsubishi Estate Co., Ltd.
Miharu Koezuka Advisor, Takashimaya Co.,Ltd.
Director, Okayama Takashimaya Co.,Ltd.
Advisor, Dear Mayuko Co.,Ltd.
Outside Director, Nankai Electric Railway Co., Ltd.
Takayuki Aonuma Attorney
Outside Corporate Auditor, FamilyMart UNY Holdings Co., Ltd.
Sakie Akiyama Founder (Advisor) , Saki Corporation
Outside Director, Sony Corporation
Outside Director, ORIX Corporation

Committee Members

Nomination Committee
 • Akio Mimura (Chair)
 • Kunio Ishihara
 • Masatsugu Nagato
Audit Committee
 • Tadashi Yagi (Chair)
 • Miharu Koezuka
 • Takayuki Aonuma
 • Sakie Akiyama
 • Riki Mukai
Compensation Committee
 • Tsuyoshi Okamoto (Chair)
 • Tadashi Yagi
 • Masatsugu Nagato

Executive Officers

Representative Executive Officer, Executive Vice President
 • Toshihide Komatsu
 • Yoshifumi Iwasaki
Senior Managing Executive Officers
 • Kunio Tanigaki
 • Noboru Ichikura
 • Kazuhide Kinugawa
 • Atsuhiko Ikeda
 • Toru Inasawa
Managing Executive Officers
 • Kenji Fukumoto
 • Kimihiko Oku
 • Yoshiharu Miyazaki
 • Hiroaki Kawamoto
 • Kenji Ogata
 • Hiroyuki Furusato
 • Kenichi Kozuka
 • Chikashi Isayama
 • Satoru Tatebayashi
 • Kazuyuki Negishi
 • Susumu Tanaka
 • Tetsuya Senda
 • Yoshito Horiie
 • Nobuyasu kato
Executive Officers
 • Makoto Sakurai
 • Tsutomu Shomura
 • Mamiko Izumi
 • Noriko Kinoshita
 • Toshitaka Shima
 • Kozo Otaka
 • Nobuo Tsuruda
 • Makoto Kazamatsuri
 • Kenji Meguro
 • Tomonori Asai
 • Hitoshi Arawaka