Top of Page.
Link to jump within the page
Move to Header menu.
Move to Main menu.
Move to Main text.
Move to Sub menu.
[Image] Printer Friendly Page Header
Main menu starts here.
Main menu ends here.
Position:
Home
English Home
Corporate Information
List of Directors and Executive Officers

List of Directors and Executive Officers

The directors and executive officers of Japan Post Holdings Co., Ltd., as of July 6,2018, are as follows:

Directors

Director and Representative Executive Officer,
President & CEO

Masatsugu Nagato

Director and Representative Executive Officer,
Senior Executive Vice President
Yasuo Suzuki
Director
Norito Ikeda
Kunio Yokoyama
Mitsuhiko Uehira
Riki Mukai

Outside Directors

Miwako Noma Representative Director, Nippon Gurashi Co., Ltd.
Representative Director, Mochizuki Inc.
Akio Mimura Honorary Chairman, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.
Chairman, Japan Chamber of Commerce and Industry
Chairman, Tokyo Chamber of Commerce and Industry
Outside Director, Development Bank of Japan Inc.
External Director, Innovation Network Corporation of Japan
Outside Director, Tokio Marine Holdings, Inc.
Outside Director, Nisshin Seifun Group Inc.
Tadashi Yagi Adviser, K.K. Kyodo News.
Kunio Ishihara Senior Adviser to the Board, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
External Corporate Auditor, Tokyu Corporation
External Director, NIKON Corporation
Charles Ditmars Lake Ⅱ Chairman and Representative Director, Aflac Life Insurance Japan Ltd.
President, Aflac International Incorporated
Outside Director, Tokyo Electron Ltd.
Michiko Hirono Outside Director, NEC Networks & System Integration Corporation
Norio Munakata Attorney
Tsuyoshi Okamoto Senior Corporate Advisor, Tokyo Gas Co.,Ltd.
Outside Director, Asahi Kasei Corporation
Miharu Koezuka Advisor, Takashimaya Co.,Ltd.
Director, Okayama Takashimaya Co.,Ltd.
Advisor, Dear Mayuko Co.,Ltd.

Committee Members

Nomination Committee
 • Akio Mimura (Chair)
 • Kunio Ishihara
 • Masatsugu Nagato
Audit Committee
 • Tadashi Yagi (Chair)
 • Miwako Noma
 • Norio Munakata
 • Miharu Koezuka
 • Riki Mukai
Compensation Committee
 • Tsuyoshi Okamoto (Chair)
 • Tadashi Yagi
 • Masatsugu Nagato

Executive Officers

Representative Executive Officer, Executive Vice President
 • Toshihide Komatsu
 • Yoshifumi Iwasaki
Senior Managing Executive Officers
 • Noboru Ichikura
 • Kazuhide Kinugawa
 • Atsuhiko Ikeda
 • Toru Inasawa
 • Tetsuya Senda
Managing Executive Officers
 • Kenji Fukumoto
 • Kimihiko Oku
 • Yoshiharu Miyazaki
 • Hiroaki Kawamoto
 • Kenji Ogata
 • Chikashi Isayama
 • Kunio Tanigaki
 • Susumu Tanaka
 • Nobuyasu kato
Executive Officers
 • Makoto Sakurai
 • Tsutomu Shomura
 • Mamiko Izumi
 • Shinji Denishi
 • Noriko Kinoshita
 • Katsuhiko Sato
 • Seiji Yukino
 • Toshitaka Shima
 • Kozo Otaka
 • Nobuo Tsuruda
 • Makoto Kazamatsuri
 • Hitoshi Arawaka
Links of Japan Post Group starts here.
Links of Japan Post Group ends here.
Footer menu starts here.
Japan Post Holdings Co.,Ltd.
Terms and Conditions
Sitemap
Japanese
Footer menu ends here.
[Image] Printer Friendly Page Footer
Page ends here.
Back to Top.